News and Media Holding - Technická špecifikácia inzercie pre denník

Technická špecifikácia inzercie pre denník


a) Dodaný farebný inzerát musí obsahovať iba farby zo škály CMYK (Nepoužívať priame farby!) Farebný priestor pre čiernobiely inzerát musí byť iba v čiernej (K).

b ) Musí byť zachované rozlíšenie inzerátu 250 dpi.

c) Najmenší text v plochách musí mať veľkosť písma minimálne 8 bodov, toto písmo musí byť polotučné a bezserifové. Pri 4-farbách nepoužívať písmo menšie ako 9 bodov v tenkých rezoch v negatíve vo viacerých farbách, toto dodržať aj pri písme v dvoch a viac-farbách.

Pri jednofarebnej tlači (čiernobielej) nepoužívať menšie písmo ako 6 bodov. Čierne pozitívne písmo nevyberať z pozadia. Čierne písmo definovať len zo 100 % čiernej (K) farby, nikdy neseparovať do 4 farieb!

d) Pre dosiahnutie požadovaných výsledkov a správne vyfarbenie nzercie v tlači musia byť dodržané tieto kritériá:


- súčet farieb C+M+Y+K môže byť maximálne 200% (maximálne pokrytie papiera štyrmi farbami CMYK v ľubovoľnom mieste tak nesmie prekročit 200 %)


- tónový rozsah 3 % vo svetlách a 85 % v tlakoch (pri výrobe podkladov vždy treba počítať s nárastom tlačového bodu pri tlači, stredných tónoch o 25 % + / - 2%, Definícia čierneho bodu v tmavých plochách: C= 59 %, M=45 %, Y=41 %, K=95 % - min.K=85 %)

- hustota rastra max. 52 liniek/cm


- pri prevode bitmapových obrazov z RGB do CMYK treba použiťprofil ISO newspaper 26v4, dostupný na stiahnutie TU

e) inzerát musí byť dodaný v pdf formáte – verzia pdf 1.3 (Acrobat 4.0) - nie vyššej.


f) V jednom súbore pdf môže byť vytvorená maximálne jedna strana, pri panoráme dvojstrana.

g) Dodaný dokument pdf nesmie obsahovať ICC profily.