News and Media Holding - Produkty - TREND

TREND

TREND je týždenník o podnikaní, podnikateľoch a ekonomike na Slovensku , ktorý si ctí hodnoty slobodného trhu a demokracie a podporuje užitočné hospodárske reformy. Snaží sa o nestrannú a vecnú analýzu slovenskej a svetovej ekonomiky a biznisu. Vyhýba sa emóciám, rozoberá fakty a trendy. TREND čítajúľudia v rozhodujúcich pozíciách, ktorí ovplyvňujú dianie v ekonomike a spoločnosti. Demografické a spoločensko-ekonomické zmeny spôsobili, že časopis sa snaží priblížiť aj k mladšej ambicióznejgenerácii vrátane študentov stredných škôl. Vychádza každý štvrtok od roku 1991, prináša hĺbkovéanalýzy, komentáre, spravodajstvo, servisné a lifestylové témy. TREND ponúka vo väčšine vydaní aj prílohy:

  • Analytické odvetvové ročenky TREND TOP sú unikátnym zdrojom informácií na porovnávanie ekonomickej úspešnosti firiem, ich vydanie je očakávanou informáciou v brandži.
  • Cielene možno osloviť čitateľov v špecializovaných prílohách ako sú TREND Špeciál a TREND Plus, ktoré prinášajú ucelený pohľad na vybranú oblasť – napríklad finančné služby, logistika a transport, vysoké školy či extra reality. Prostredníctvom seriálu príloh TREND Focus predstavuje TREND svojím čitateľom konkrétnu krajinu v celej komplexnosti vzájomných obchodných vzťahov.Aktuálny prehľad realitných projektov na Slovensku prinášajú eXtra reality. Jedinečná ponuka partnerstva prílohy eXtra Míľniky v podnikaní odhalí úspešné príbehy firiem a ich pôsobenie v biznise.
  • Všetky špecializované projekty si môžete prelistovať tu
  • TREND Analyses pripravuje podklady pre rebríčky týždenníka TREND a zjednodušené firemné profily na TREND.sk. Naše dáta, kompetencie a dlhoročné skúsenosti so zberom a spracovaním ekonomických informácií však umožňujúísť omnoho hlbšie cez databázy finančných a nefinančnýchspoločností,informačné servisy a analýzy.
  • Špecializované online projekty sú natívne články a video články,označené logom WE KNOW HOW, kde Externý redaktor TRENDU spracuje profil firmy, tému, prípadne rozhovor vo forme redakčného textu. Redakcia zabezpečí aj obrazový materiál a partner dodá logo spoločnosti,prípadne ďalšie fotografie. Články sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, ale obsah autorizuje a považuje ho za prínosný pre čitateľa.