News and Media Holding - Produkty - Geo

Geo

  • Populárno-náučný mesačník, určený inteligentným, zvedavým čitateľom, ktorých zaujíma príroda, veda, cestovanie, psychológia
  • Pre tých, ktorí majú srdce cestovateľa, zaujímajú ho všetky kúty sveta
  • Mesačník je bohatý na krásne fotografie