News and Media Holding - Produkty - TREND Business Brunch/Breakfast/Afternoon

TREND Business Brunch/Breakfast/Afternoon

Séria diskusných stretnutí osobností slovenského hospodárskeho a podnikateľského života s cieľom vytvoriť priestor na rozanalyzovanie vybraného aktuálneho problému a sformulovanie kľúčových odporúčaní. Tie sa následne prostredníctvom týždenníka TREND dostanú pred širšiu odbornú verejnosť, do pozornosti predstaviteľov štátnej správy aj všetkých našich čitateľov.

kontakt: